E-MAIL   |   意見欄   |   LINE   |   粉絲團   |   HOME   

 
 
 
 
 

品牌 / About Us

 

 

   

 

 

 

 

 

公司名稱:御珍食品.玉珍香 Yu Jhn Siang


公司地址:(946) 屏東縣恆春鎮中山路80號 (恆春老街)


公司電話: (08) 889-2272


公司傳真:(08) 888-2308


公司網站:http://www.siang.com.tw


電子信箱:service@siang.com.tw

 

公司統編:92423195


諮詢窗口:鄭又瑋先生
( 0931-058914 )


營業時間:AM 8:00 ~ PM 7:30

   


 

  
 
御珍食品.玉珍香 地址|屏東縣恆春鎮中山路80號 電話|08-889-2272 傳真|08-888-2308    
版權所有,未經授權禁止轉貼   Copyright 2009 All Rights Reserved. Design by  Yu Jhn Siang